08:00 - 17:00 các ngày trong tuần T2 - T6

Sự kiện liên quan đến doanh nghiệp, kinh doanh, Xúc tiến thương mại, Chương trình khuyến mãi …