08:00 - 17:00 các ngày trong tuần T2 - T6

Sự kiện Ra mắt, Giới thiệu, Quảng bá thương hiệu Công bố sản phẩm, Marketing …