08:00 - 17:00 các ngày trong tuần T2 - T6

Lễ khai trương,Khởi công, Sự kiện thể thao, Văn hóa, Sự kiện của Đảng và Nhà Nước