08:00 - 17:00 các ngày trong tuần T2 - T6

Các buổi hội thảo chuyên đề, họp mặt, Giao lưu, Hội nghị …